Historie

Door het samenwerken met Westafrikaanse artiesten en verschillende reizen in dat gebied ben ik steeds meer te weten gekomen over de leefomstandigheden van de mensen daar.
Ik heb in Senegal met eigen ogen kunnen zien hoe heftig de gevolgen van bomenkap al zijn.
Ik realiseerde me ook dat de mensen daar vaak niet weten wat ze hiertegen kunnen ondernemen.
Bovendien ontbreekt het ze aan de middelen hier iets tegen te doen.
Zo is het idee van de herbebossing geboren.
Ik wil graag iets terugdoen voor de rijkdommen die wij van Afrika gebruiken.
Naast de trommels uit Afrika gebruiken we natuurlijk ook andere rijkdommen die voortkomen uit de Afrikaanse cultuur.
Ik doel dan op de oudste manier van groepscommunicatie: het overbrengen van emoties door middel van eeuwenoude ritmes, zang en dans.
Het is mooi om te zien hoeveel effect er met weinig geld bereikt kan worden.
Sinds 2006 hebben we met Stichting Tarapanga in samenwerking met Stichting SKOP, Foundation Darsilami en Foundation Arbres verschillende herbebossingsprojecten ondersteund.
In 2016 de stap genomen om onze eigen kwekerij te beginnen, zodat we zeker weten dat er zo min mogelijk geld aan strijkstokken blijft hangen en dus zoveel mogelijk direct bij de bomen terecht komt!
Tegelijkertijd moest vanwege de ANBI-aanvraag een nieuwe naam voor de Stichting gekozen worden. Ondersteuner Peter Groothuis kwam met de naam World Tree Fund.
 Met deze naam hopen we internationaal te kunnen doorgroeien.
Patrick Tromp
Initiator project Woulaba
Penningmeester World Tree Fund
CEO Drum Cafe
Doneer nu