Project Woulaba

Woulaba betekent “groot bos” of “jungle” in het Manding.

Manding is een plaatselijke taal in West Afrika, maar ook de naam van een zeer grote stam, verspreid over meerdere landen in die regio, waaronder Senegal en Gambia.

Senegal en Gambia vormen de grensovergang tussen het droge noorden en het groene hart van Afrika.
Ons doel is:
behoud en herstel van de natuur in het overgangsgebied van de Sahel en de tropische bossen in Senegal en Gambia, ter verbetering van de leefomgeving, op korte en lange termijn.

Verregaande ontbossing – mensen kappen bomen om huizen te bouwen en een potje op te kunnen koken – maakt het land kaal.
De wortels van de bomen houden het zand niet meer vast, zodat vruchtbare grond verandert in stuifzand of wegspoelt tijdens de moessonregens. Het grondwaterpeil zakt voortdurend.
Elk jaar moeten de waterputten in dit gebied dieper uitgegraven worden.
De woestijn rukt steeds verder op.
Deze verwoestijning ( desertification ) zorgt voor een vicieuze cirkel, door het verdwijnen van bossen wordt het land warmer en valt er minder regen ( de koelte van bomen trekt regen aan ), het grondwaterpeil zakt en meer bomen en planten verdrogen, waardoor de woestijnificatie zich uitbreidt.

Dit proces is te keren met de aanplant van nieuwe bomen.
Onze dé-woestijnificatie is er op gericht verloren grond terug te winnen voor bomen en landbouw.
Hierbij is een juist gebruik van de grond noodzakelijk, een monocultuur zorgt ervoor dat de grond uitgeput raakt.
Onze uitgangspunten zijn echter wisselteelt, biodiversiteit en de principes van permacultuur ( zorg voor de aarde, de mensen en de bronnen ); dat verrijkt de aarde op een natuurlijke manier.

Maar het kweken en planten van nieuwe bomen is niet genoeg; het gaat ook om educatie.
Daarom werken wij samen met plaatselijke basisscholen en betrekken we leerkrachten en scholieren bij het kweken van bomen.

Video project Darsilami

Project Woulaba bestaat uit 2 delen.

(1) Praktijk: Op onze lokale kwekerij worden diverse boomsoorten gekweekt en verzorgd. Als ze sterk genoeg zijn, worden ze geplant in de directe omgeving van het dorp.
Donateurs kunnen bomen “adopteren” en zo herbeplanting realiseren. Ook is het mogelijk een stuk jungle of bos te adopteren en daarop bomen te planten.
De dorpsbewoners krijgen ook zelf de mogelijkheid om boompjes op te kweken die ze rond hun woning kunnen uitzetten.
Ook dit draagt bij aan het bewustwordingsproces.

(2) Bewustwording: In een interactieve theatervoorstelling die we met lokale gezagsdragers voor de bevolking in de regio organiseren, communiceren we primair met creatieve middelen: zang, dans, humor en drama. Zo brengen we onze boodschap over: dat het grondwater daalt door het kappen van bomen en dat je daar wat aan kunt doen. Kap je een boom? Plant er een terug! We spelen daarbij in op lokale behoeften. Zo zijn bijvoorbeeld voor Senegalezen foto’s waarop het gehele gezin is vastgelegd, heel waardevol. Daarom krijgen de deelnemers na de voorstelling een foto waarop ze met hun hele familie staan afgebeeld. De foto’s worden ter plekke geprint en ingelijst. Op de lijst wordt de boodschap die wij in de voorstelling uitdragen in symbolen herhaald: “zorgen voor je omgeving is zorgen voor je familie”.

Ontstaan Project Woulaba.
“Door het samenwerken met  West-Afrikaanse artiesten en verschillende reizen in dat gebied ben ik steeds meer te weten over de leefomstandigheden van de mensen daar. Ik heb in Senegal met eigen ogen kunnen zien hoe heftig de gevolgen van bomenkap al zijn. Ik realiseerde me ook dat de mensen daar vaak niet weten wat ze hiertegen kunnen ondernemen. Bovendien ontbreekt het ze aan de middelen hier iets tegen te doen. Zo is het idee van de herbebossing geboren. Ik wil graag iets terugdoen voor de Afrikaanse rijkdommen waar wij gebruik van maken. Naast het hout voor onze trommels bedienen we ons ook van andere producten die voortkomen uit de Afrikaanse cultuur. Ik doel dan op de oudste manier van groepscommunicatie: het overbrengen van emoties door middel van eeuwenoude ritmes, zang en dans.  Het is mooi om te zien hoeveel resultaat er met weinig geld bereikt kan worden.”
Patrick Tromp CEO Drum Cafe / MudansA

World Tree Fund werkt hierin samen met de in oprichting zijnde
Foundation Woulaba in Senegal.

Geschiedenis en planning:
– 2008 Overleg Menno Sypkens Stichting Skop
– Feb 2010 Bezoek Darsilami Gambia
– Feb 2014 Bezoek Arbres Bignona, Darsilami Gambia
– Nov 2016 Aankoop 80 X 40 mtr grond in Kafountine
– Nov 2016 Omheining geplaatst
– Mei 2017 Waterput gegraven
– Mei 2017 Omheining verstevigd en “koevrij” gemaakt
– Mei 2017 Eerste polypots geplant
– Mei 2017 Moestuin aangelegd
– Juni 2017 oprichting Stichting World Tree Fund
– Juni 26 2017 Inschrijving Kamer van Koophandel
– Augustus 15 2017 Bestuursvergadering met vrijwilligers
– Augustus September WTF-ambassadrice Anoushka bezoekt de tuin en overhandigt de eerste “stekkies” aan Ousmane Dione (sleutelhouder ) en Binta Djammeh (tuinman)
– Oktober 2017 Aanschaf  “stekkies“ voor kwekerij
– Maart 2018 Buurtproject Kinderen planten bomen
– Maart 2018 Firewall rond de kwekerij
– Maart 2018 1e Contact kweker Yaya Gambia
– Mei / Juni 2019 Fundering voor “workhouses”
– Februari 2020 muren bouw en metselwerk “workhouses”
– November 2020 Aanleg weg naar kwekerij
– Februari 2021 Aanleg perma cultuur / botanische tuin
Onder andere door reisbeperkingen en andere maatregelen zijn er in 2022 weinig activiteiten geweest
– Februari 2023 Perma cultuur verbeteren
– Februari 2023 Planten van 150 bomen hoofdstraat Kafountine
– September 2023 Contacten leggen muzikanten, acteurs, dansers en schrijvers.
– Februari 2024 Eerste repetities met muziek theater groep
– 2024 “workhouses” vloeren, daken, afsmeren, inrichten
– 2024 Personeel op de kwekerij laten wonen
– 2025 Grote bus of container met materialen naar Afrika.

Ons project is persoonlijk, klein en overzichtelijk maar heeft een grote impact op mens, milieu, leefomgeving en bewustwording daar ter plaatse.
Het zou geweldig zijn als u ons wil helpen onze droom te verwezenlijken en levens te veranderen!

Klik hier voor meer info:

Sponsoring voor Bedrijven
Sponsoring voor Scholen
Sponsoring voor Particulieren
Cultuurreis 2024

Doneer nu