Missie, visie en ambitie

Vergroening is een trend die zich in Nederland steeds duidelijker aftekent.
We verleggen onze koers door milieubewust te wonen en werken.
Het gaat dus de goede kant op, maar.. het kan nog beter, sneller en effectiever. Zelf groen maken!

World Tree Fund doet dat in West-Afrika, waar het leefgebied voor de lokale bevolking door bomenkap steeds droger en kleiner wordt. Ook het grondwater zakt jaarlijks en zo rukt de woestijn steeds verder op…
Wij willen die woestijnvorming tegengaan door de aanplant van nieuwe bomen.
Bomen houden water vast en bossen trekken regen aan.

World Tree Fund werkt kleinschalig, persoonlijk, direct en overzichtelijk. Met lokale kwekers wisselen we kennis en ervaring uit, staan in nauw contact met de autoriteiten en houden toezicht op correcte besteding van gelden. Daarnaast maken we de mensen daar bewust van het nut van bomen voor het grondwaterpeil en de noodzaak van herbebossing.
Ons project bestaat uit 2 delen:

1 Praktijk:
In onze lokale kwekerij (Casa Woulaba) worden diverse boomsoorten gekweekt, verzorgd en beschermd.
Als ze sterk genoeg zijn worden ze in de jungle geplant en beschermd tegen mens en dier.

2 Bewustwording:
Op scholen en dorpspleinen organiseren we, samen met lokale gezagsdragers, voorstellingen met zang, dans, humor en drama met als boodschap:
“Bomen heb je nodig om te leven”

In deze tijd ontkom je er niet aan dat je alleen aan jezelf denkt, maar ook een taak hebt om ‘iets goed te doen’ voor de samenleving:
“Social Responsibility”

1 U kunt de ‘kraamafdeling’ van de lokale boomkwekerij steunen.
2 U kunt op Google Earth exact zien waar uw bomen zich bevinden.
3 U krijgt een adoptiecertificaat van uw boom of stukje jungle.

Ook ontvangt u regelmatig foto’s en een verslag van de kweker met informatie over de soorten bomen die geplant zijn.
Al voor enkele euro’s per maand adopteert u een boom die na ~3 jaar in de jungle wordt uitgezet.