Project educatie

 

In Oktober 2017 startte Patrick met lokale educatie.
Samen met Binta en Ousmane hield hij een interactieve presentatie op de grootste basisschool in Kafountine.

Hij liet daarbij foto’s zien van droge gebieden in Afrika en van aardverschuivingen als gevolg van het kappen van bomen.

De leerlingen begrepen heel goed dat  droge gebieden onleefbaar zijn. Ze schrokken wel van de boodschap die volgde: als we nu niet beginnen met het planten van bomen, ziet het er in West-Afrika over 50 jaar net zo uit.

Het zette de kinderen aan het denken: misschien willen ze over 5 of 10 jaar wel kinderen, maar kunnen die dan in de Casamance opgroeien als het een woestijn is?

 

 

Het zette de kinderen aan het denken: misschien willen ze over 5 of 10 jaar wel kinderen, maar kunnen die dan in de Casamance opgroeien als het een woestijn is?

Het rondgaan van 2 zakjes aarde – één met geel droog zand en één met zwarte aarde van onder onze bomen – was voor hen een eye-opener: leuk én leerzaam.

Het signaal was voor hen duidelijk: iedereen kan bijdragen, bijvoorbeeld door op je eigen stuk land niet alle bomen te kappen.  En kap je een boom, plant er een terug! 

 

Zo brengen we de boodschap over dat het grondwater daalt door het kappen van bomen. Daar kun je wat aan doen!

Na de presentatie hebben leerlingen en leerkrachten kinderen samen met onze World Tree Fund-medewerkers nog gezongen en gedanst op het schoolplein.

In een interactieve theatervoorstelling die we in samenwerking met lokale gezagsdragers in de toekomst voor de plaatselijke bevolking organiseren, communiceren we primair met zang, dans, humor en drama.

Foto’s waarop het hele gezin is vastgelegd zijn heel waardevol voor Senegalezen. Daarom krijgen de deelnemers na de voorstelling een foto waar ze met hun hele familie opstaan
De foto’s worden ter plekke geprint en ingelijst. Op de lijst wordt de boodschap die wij in de voorstelling uitdragen in symbolen herhaald:  “Zorgen voor je leefomgeving is zorgen voor je familie”

         Doneer nu