Sponsoring

“Op de dag waarop we de laatste boom vellen en asfalt en beton over de laatste groene halm uitstorten, staan we als weeskinderen op straat” Thor Heyerdahl

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

World Tree Fund is actief bezig met het werven van fondsen en particuliere en zakelijke donoren.

Link naar sponsoring voor particulieren
Link naar sponsoring voor bedrijven
Link naar sponsoring voor scholen

Periodieke giften:

Uw periodieke gift kunt u geheel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u minimaal 5 jaar lang een gift wilt doen.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor World Tree Fund.
Als alles is ingevuld, kunt u een gedeelte naar ons mailen of versturen en het andere gedeelte voor uw eigen administratie bewaren.

info@worldtreefund.org

Doneer nu